Солена вода / Вода или Вода / Вода


EHW

Топлинските пумпи EHW со солена вода / вода или топлинските пумпи за вода / вода носат нов контролен кабинет, ладилник и контролна електроника заедно во еден систем. Минимизацијата на бучавата и димензијата беше еден од многуте барања што беа разгледани во развојот на овие модели. Контролата на системот беше отстранета со контролна единица Siemens. Ова овозвможува чисто и економично пасивно ладење. Опционално, овој модел исто така може да биде снабден со активно ладење.

- Моќност на греење 5-50kW
- Внатрешна инсталација
- Надворешна температура до 75 ° C
- За под и радијаторите
- Греење и ладење
- COP 4.65 или COP 5.86
- Може да се користи како сплит

feature bootstrap

EHW 50-100kW

Овие серии EHW топлински пумпа за солена вода / вода или топлински пумпи за вода / вода се дизајнирани за поголема генерација на топлина од 50 kW. Компактниот дизајн за внатрешна инсталација се карактеризира со висок фактор за греење, модерен дизајн и ниска цена. Интегрираните Сименс контроли овозвможуваат економично и пасивно ладење. Овој модел исто така може да биде опционално испорачан со активно ладење.

feature bootstrap

- Греење 50 или 100kW
- Внатрешна инсталација
- Надворешна температура до 75 ° C
- За под и радијатори
- Греење и ладење
- COP 4.65 или COP 5.86
- Лесна за одржување


Наша канцеларија

GF-Haustechnik
бул. Видое Смилевски Бато б.б
1200 Тетово, Р.Македонија
+ 389 70585786
+ 41 786664594
gf-haustechnik@t-home.mk

Социјални мрежи